dijous, 15 d’octubre de 2009

Barcelona: Manifestació per la llibertat d'Amadeu CasellasImagina que estàs contra el sistema i ell ho sap. Imagina que per això estàs tancat des de fa més de 23 anys simplement per no doblegar-te (quan el màxim permès per la llei són 30). Després de diverses vagues i el posterior incompliment dels acords arribats per part d'Institucions Penitenciàries, imagina que de nou inicies altra vaga de fam indefinida. Que no és la primera, doncs de 365 dies de l'any, ja has dejunat 200 com a forma de protesta per a assolir la teva llibertat. Llibertat que mereixes, doncs la teva condemna ja es va complir. Imagina que en aquesta última vaga de fam duus ja més de 100 dies sense menjar, peses menys de 56 kg i tens una tensió de 7/4.
És que són més de 100 dies sense menjar!!
Pots imaginar-t’ho?
Doncs ara deixa d'imaginar i centra’t en la realitat. Aquesta és la situació d’Amadeu Casellas, pres anarquista que duu 23 dels seus 49 anys a la presó per atracar bancs als anys 70 per tal de finançar lluites obreres. 23 anys tancat per un delicte incomparable a les grans guerres que els nostres governs generen i subvencionen, i que ningú castiga ni qüestiona. Malgrat que la Constitució Espanyola prohibeix la cadena perpètua, realment es tracta d'una cadena perpètua encoberta, doncs el Codi Penal vigent de l'Estat espanyol estableix 30 anys com temps límit a la presó i Amadeu, amb els seus 23 anys complerts de condemna i les redempcions, ja supera la pena màxima.
Llavors… què està passant amb la justícia?
La indiferència és complicitat. No siguis còmplice d'aquest assassinat
La situació és crítica així que deixa d'imaginar i passa a l'acció.
Pròximes convocatòries a Barcelona:
Dimecres 14 i 21 Oct. 12.00h a la DGIP (Direcció General d’Institucions Penitenciàries) Concentració en suport a Amadeu
C/ Aragó amb Girona Girona
Dissabte 24 Oct. 18.00h Manifestació per la llibertat d’Amadeu
Començarà a Rambla del Rabal

LLIBERTAT AMADEU CASELLAS JA!!

ABSOLUCIÓ PER A NÚRIA, ALFONSO I
ENCAUSATS DEL FORAT DE LA VERGONYA

SOLIDARITAT AMB TOTES LES PRESES EN LLUITA

Imagina que estás contra el sistema y él lo sabe. Imagina que por ello estás encerrado desde hace más de 23 años simplemente por no doblegarte (cuando el máximo permitido por la ley son 30). Tras varias huelgas y el posterior incumplimiento de los acuerdos alcanzados mediante ellas por parte de Instituciones Penitenciarias imagina que de nuevo inicias otra huelga de hambre indefinida. Que no es la primera, pues de 365 días del año, ya has ayunado 200 como forma de protesta para alcanzar tu libertad. Libertad que mereces, pues tu condena ya se cumplió. Imagina que en esta última huelga de hambre llevas ya más de 100 días sin comer, pesas menos de 56 Kg. y tienes una tensión de 7/4.
Es que son ¡¡más 100 días sin comer!!
¿Puedes imaginártelo?
Pues ahora deja de imaginar y céntrate en la realidad. Esta es la situación de Amadeu Casellas, preso anarquista que lleva 23 de sus 49 años en la cárcel por atracar bancos en los años 70 para financiar luchas obreras. 23 años encerrado por un delito incomparable a las grandes guerras que nuestros gobiernos generan y subvencionan, y que nadie castiga ni cuestiona. Que a pesar de que la Constitución Española prohíbe la cadena perpetua, realmente se trata de una cadena perpetua encubierta, pues el Código Penal vigente del Estado español establece 30 años como tiempo límite en prisión y Amadeu, con sus 23 años cumplidos de condena y las redenciones, ya supera la pena máxima.
Entonces… ¿qué está pasando con la justicia?
La indiferencia es complicidad. No seas cómplice de este asesinato
La situación es crítica así que deja de imaginar y pasa a la acción
Próximas convocatorias en Barcelona:
Miércoles 21 Oct. 12.00h en la DGIP (Dirección General de Instituciones Penitenciarias) Concentración en apoyo a Amadeu
C/ Aragón con Gerona Girona
Sábado 24 Oct. 18.00h Manifestación por la libertad de Amadeu
Comenzará en Rambla del Rabal

¡¡LIBERTAD AMADEU CASELLAS YA!!

ABSOLUCIÓN PARA NURIA, ALFONSO Y
ENCAUSADXS DEL FORAT DE LA VERGONYA

SOLIDARIDAD CON TODXS LXS PRESXS EN LUCHA