dissabte, 10 d’octubre de 2009

Llibertat Amadeu Casellas per tota la ciutat

En el marc de la campanya en suport a l’Amadeu Caselles s’estan duent a terme diferents accions. Aquest matí a la ciutat de Barcelona s’ha realitzat una acció de difusió de la situació actual de l’Amadeu, ara ja molt crítica.
S’han enganxat pancartes als busos reivindicant la llibertat de l’Amadeu i s’està repartint un comunicat a peu de carrer –amb un discurs moderat per a no generar rebuig d’entrada- per a informar a la gent de la situació.

En el marco de la campaña en apoyo a Amadeu Caselles se están llevando a cabo diferentes acciones. Esta mañana en la ciudad de Barcelona se ha realizado una acción de difusión de la situación actual de Amadeu, ahora ya muy crítica.
Se han pegado pancartas en los autobuses reivindicando la libertad de Amadeu y se está repartiendo un comunicado a pie de calle –con un discurso moderado para no generar rechazo de entrada- para informar a la gente de la situación.