dissabte, 4 d’abril de 2009

ULTIMA INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ D' AMADEU CASELLAS.


El passat 31 de març, últim dia del termini acordat entre Amadeu i la presó per a iniciar el programa de sortides, es va reunir la Junta de Tractament.


Dos dies després li van notificar el resultat d'aquesta junta, amb una proposta favorable per a un permís de 3 dies. Per tant Amadeu no iniciarà una vaga de fam de moment, ja que es van complint els acords. Deixar clar que aquesta és només una proposta de la Junta, i encara queden diversos passos perquè el nostre company surti al carrer.

En primer lloc la jutgessa de vigilància penitenciària nº4 de Barcelona, Sra. Remei Bona, ha d'aprovar el permís. Després s'obriria un termini de tres dies per a que el fiscal recorri. En cas que ho faci, el permís ho acabarà resolent l'Audiència Provincial de Barcelona. La qual cosa suposaria una dilatació en el temps. Si el fiscal no recorre, Amadeu tindria un permís de 3 dies en un termini de dues setmanes o tres. Però si recorre, Amadeu sol·licitarà un permís especial de 48 hores a la presó. Aquest permís depèn únicament de la presó, - que suposadament donaria el seu vistiplau- i de la DGSP. Volem recordar que el nostre company hauria d'estar en el carrer fa temps, i que si aquests tràmits legals no acaben aviat i bé, tornarem a mobilitzar-nos per la seva llibertat. Així que demanem a la gent solidària que estigui al tant de les informacions, i que exerceixin tota la pressió possible als responsables de prendre les decisions.

Jutjat de Vigilància Penitenciària nº 4.
Sra. Remei Bona
Via Laietana, 4
08003 Barcelona
T 935674494. F 935674504.

Fiscalia De Vigilància Penitenciària
Via Laietana, 4
08003 Barcelona
T 935674439

A continuació reproduïm un comunicat de Amadeu, en el qual flama al suport econòmic per a plantar cara a les despeses judicials derivats del seu defensa.


COMUNICAT

A causa de les despeses que estan tenint els advocats i advocades que em defensen i al que s'està allargant el meu segrest per l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya, no em queda altre remei que demanar el vostre suport econòmic per a poder continuar endavant ja que són molts les despeses. Lxs que vulgueu donar-me suport econòmicament, al final d'aquest comunicat hi ha un nombre de compte corrent en el qual podeu ingressar el que pugueu. Us agraeixo el vostre suport i solidaritat. Salut i Anarquía.

Presó de Brians 2 Dia 29-03-2009
Amadeu Casellas Ramon

Nº de compte: 2013-0018-51-0201856163

SUPRESIÓN + CNT-AIT MANRESA


El pasado 31 de marzo, último día del plazo acordado entre Amadeu y la prisión para iniciar el programa de salidas, se reunió la Junta de Tratamiento.

Dos días después le notificaron el resultado de dicha junta, con una propuesta favorable para un permiso de 3 días. Por lo tanto Amadeu no iniciará una huelga de hambre por el momento, ya que se van cumpliendo los acuerdos.

Dejar claro que esta es sólo una propuesta de la Junta, y aún quedan varios pasos para que nuestro compañero salga a la calle. En primer lugar la jueza de vigilancia penitenciaria nº4 de Barcelona, Sra. Remei Bona, tiene que aprobar el permiso. Después se abriría un plazo de tres días para que el fiscal recurra. En caso de que lo haga, el permiso lo acabará resolviendo la Audiencia Provincial de Barcelona. Lo cual supondría una dilatación en el tiempo. Si el fiscal no recurre, Amadeu tendría un permiso de 3 días en un plazo de dos semanas o tres. Pero si recurre, Amadeu solicitará un permiso especial de 48 horas a la prisión. Este permiso depende únicamente de la prisión –que supuestamente daría su visto bueno- y de la DGSP.

Queremos recordar que nuestro compañero tendría que estar en la calle hace tiempo, y que si estos trámites legales no acaban pronto y bien, volveremos a movilizarnos por su libertad. Así que pedimos a la gente solidaria que esté al tanto de las informaciones, y que ejerzan toda la presión posible a los responsables de tomar las decisiones.

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 4

Sra. Remei Bona

T 935674494

F 935674504

Fiscalía De Vigilancia Penitenciaria

08003 Barcelona

T 935674439‎

A continuación reproducimos un comunicado de Amadeu, en el que llama al apoyo económico para hacer frente a los gastos judiciales derivados de su defensa.

COMUNICADO


Debido a los gastos que están teniendo lxs abogadxs que me defienden y a lo que se está alargando mi secuestro por el Estado español y la Generalitat de Catalunya, no me queda otro remedio que pedir vuestro apoyo económico para poder continuar adelante ya que son muchos los gastos. Lxs que queráis apoyarme económicamente, al final de este comunicado hay un número de cuenta corriente en el que podéis ingresar lo que podáis. Os agradezco vuestro apoyo y solidaridad.
Salud y Anarquía.


Cárcel de Brians 2
Día 29-03-2009
Amadeu Casellas Ramon

Nº de cuenta: 2013-0018-51-0201856163