dilluns, 27 d’octubre de 2008

Més repressió, encara!


Nova ofensiva dels carcellers del mòdul penitenciari de l'Hospital de Terrassa en el cas d'Amadeu Casellas. Si abans van fer la guerra bruta contra el propi Amadeu, familiars, amics i amigues i solidàri@s, ara van contra els advocats, Diana Reig i Francesc Arnau.

Ara acusen l'advocada i 'advocat d'Amadeu d'intentar entrar-li una pancarta durant la darrera visita que van fer a aquest centre, el dia després que abandonés la vaga de fam. També els acusen d'haver emprat un to desafiant i molt desagradable envers els "professionals" d'aquest centre. Aquesta acusació, que arriba a través dels Col.legis d'Advocats de Lleida, Barcelona i Terrassa (que suposadamewnt defensen les advocades i els advocats) pot acabar en una sanció d'inhabilitació per a l'exercici professional.

Remarquem que, malgrat que aquesta acusació és absolutament falsa, les advocades i advocats tenen el dret d'informar les persones que defensen de tot el que faci referència al seu cas, i d'aportar tota mena de documents, fins i tot una pancarta. I que, per descomptat, tenen dret a posar mala cara davant de les provocacions constants de les carcelleres i els carcellers.

Aquesta iniciativa per part del Director de l'Hospital Peniteciari de Terrassa, a instància del Cap de Servei, és un atac directe a l'entorn d'Amadeu Casellas, com a resposta a la vaga de fam i al suport social aconseguit al carrer durant aquest estiu. No oblidem que, a l'entorn carcerari, hi treballen sectors d'allò més feixistes i reaccionaris. En concret, en aquest mòdul hospitalari ja són diverses les denúncies interposades pel tracte denigrant de les carcelleres i carcellers envers les preses i presos i la gent que els visita.

Aquesta nova agressió contra l'advocada i l'advocat s'inscriu dins d'un context general de repressió. Han prohibit les comunicacions amb l'Amadeu de persones concretes, estan impedint l'entrada d'una doctora de confiança, estan denunciant per fets falsos la gent solidària, i ja han sancionat el company Franki, a qui han restringit sortides i permisos, i a qui amenacen de retirar el tercer grau.

No podem permetre que aquesta gentussa impedeixi a les advocades i advocats fer la seva feina. D'entrada, perquè són les nostres armes legals indispensables contra els atacs del Sistema; i també perquè les seves pròpies lleis reconeixen el dret a l'exercici lliure de l'advocacia, i hi estan posant traves.


SI ENS TOQUEN A UN/A ENS TOQUEN A TOTS/ES!

FINS A LA LLIBERTAT DE TOTS/ES ELS/LES PRESOS/ES!


Nueva ofensiva de los carceleros del módulo penitenciario del Hospital de Terrassa en el caso de Amadeu Casellas. Si antes hicieron la guerra sucia contra el propio Amadeu, familiares, amigxs y solidarixs, esta vez van contra lxs letradxs, Diana Reig y Francesc Arnau.

A lxs abogadxs de Amadeu, les acusan de intentar entrar una pancarta en la última visita que hicieron en este centro, el día después de abandonar la huelga de hambre, además de tener un tono desafiante y muy desagradable hacia los 'profesionales' de este centro. Esta acusación, que llega a través de los Colegios de Abogados de Lleida, Barcelona y Terrassa –que supuestamente defienden a lxs abogadxs- puede acabar en una sanción de inhabilitación del ejercicio profesional.

Remarcamos que pese a que esta acusación es totalmente falsa, lxs abogadxs tienen el derecho de informar a las personas que defienden de todo lo referente a su caso aportando cualquier tipo de documentos, incluso una pancarta. Y que por supuesto tienen derecho a poner mala cara a las provocaciones constantes de lxs carcelerxs.

Esta iniciativa por parte del Director del Hospital Penitenciario de Terrassa, a instancias del Jefe de Servicio, es un ataque directo al entorno de Amadeu Casellas, como respuesta a la huelga de hambre y el apoyo social conseguido en la calle durante este verano. No olvidemos que en el entorno carcelario están trabajando sectores de lo más fascistas y reaccionarios. En concreto en este módulo hospitalario, son varias ya las denuncias interpuestas por el trato denigrante de lxs carcelerxs hacia lxs presxs y la gente que les visita.

Esta nueva agresión contra lxs abogadxs se inscribe dentro de un contexto general de represión. Han prohibido las comunicaciones con Amadeu a personas concretas, están impidiendo la entrada de una doctora de confianza, están denunciando por hechos falsos a gente solidaria y ya han sancionado al compañero Franki, restringiéndole las salidas de permisos y amenazándole en retirarle el tercer grado.

No podemos permitir que esta gentuza impida hacer el trabajo a lxs abogadxs que nos defienden, primero porque son nuestras armas legales indispensables contra los ataques del Sistema, y segundo, porque sus propias leyes recogen el libre ejercicio de la abogacía, algo a lo que ellos están poniendo trabas.

¡SI NOS TOCAN A UNX, NOS TOCAN A TODXS!,

¡HASTA LA LIBERTAD DE TODXS LSX PRESXS!

Diana Reig i Francesc Arnau parlen sobre el tema a Ràdio Almenara

Diana Reig i Francesc Arnau parlen sobre el tema a Koktel kontrainformatiu (Torelló, Osona)